Κατά την πρώτη σας επίσκεψή στο διαιτολογικό γραφείο πραγματοποιούνται:

Σωματομετρήσεις (μέτρηση βάρους και ύψους)
Προσδιορισμός της σύστασης του σώματος (λιπομετρήση, νερό του σώματος)
Μέτρηση του βασικού μεταβολισμού

Στη συνέχεια λαμβάνεται αναλυτικό ιατρικό ιστορικό οπού καταγράφονται όλες οι ασθένειες που πιθανά επηρρεάζουν ή επηρρεάζονται σημαντικά από τη διατροφή καθώς και οι γενετικοί προδιαθεσικοί παράγοντες σε κάποια ασθένεια. Για την ορθότερη λήψη του ιατρικού ιστορικού κατά την πρώτη σας επίσκεψη χρήσιμο θα ήταν να έχετε μαζί σας πρόσφατες εξετάσεις αίματος.

Κατ’ επιλογήν γίνεται μέτρηση οξειδωτικού στρές και αντιοξειδωτικής ικανότητας του ατόμου με το σύστημα FRAS4, μετρήσεις με τις οποίες καθορίζονται πιθανές διατροφικές ελλείψεις.

Ακολουθεί αναλυτικό διαιτολογικό ιστορικό ώστε να προσδιοριστούν τυχόν λάθη & ελλείψεις σε θρεπτικά συστατικά της συνήθους δίαιτας του κάθε ατόμου.

Ακολουθεί ο καθορισμός των στόχων, διαδικασία που γίνεται σε συνεργασιά με τον ίδιο ασθενή ώστε οι στόχοι να είναι εφικτοί.

Λαμβάνοντας υπόψην όλα τα παραπάνω εξάγεται εξατομικευμένο διαιτολόγιο.

Στη διαμόρφωση του διαιτολογίου συμμετέχει ενεργά ο ασθενής ώστε το διαιτολόγιο να είναι υλοποιήσιμο & να διαμορφώνει έτσι την συμπεριφορά του ατόμου ώστε να γίνει τρόπος ζωής μετά το τέλος του προγράμματος.

Η παρακολούθηση είναι εβδομαδιαία όπου πραγματοποιούνται εκ νέου σωματομέτρηση, λιπομέτρηση ελέγχεται οι πορεία του ασθενούς , συζήτηση σχετικά με τις δυσκολίες που συνάντησε το άτομο κατά την πραγματοποίηση του διαιτολογίου, θέτονται νέοι στόχοι & συντάσσεται νέο εβδομαδιαίο διαιτολόγιο.

Κλείσε Ραντεβού

    This will close in 29 seconds

      This will close in 29 seconds